Naše usluge

Adekvatna skrb u svakom trenutkuNaša ponuda uključuje:

-24-satnu stručnu zdravstvenu njegu pokretnih i nepokretnih osoba (njegovateljice, medicinske sestre, liječnik)
-medicinsku masažu
-terapiju aktivnim i pasivnim razgibavanjem
-antidekubitalnu terapiju
-prijevoz na specijalističke preglede u zdravsvene ustanove
-nabavu pelena i drugih ortopedskih pomagala putem HZZO-a
-organiziranje slavlja i domjenaka povodom blagdana i rođendana naših korisnika u suradnji s lokalnim umjetničkim i drugim skupinama-prehranu prilagođenu potrebama korisnika
-frizerske i pedikerske usluge
-prostrane i zračne sobe sa satelitskim i zemaljskim TV-prijemom, te mogućnosti korištenja Interneta
-mogućnost korištenja vjerskih sadržaja i posjeta župnika u skladu s interesom naših korisnika
-organiziranje slavlja i domjenaka povodom blagdana i rođendana naših korisnika u suradnji s lokalnim umjetničkim i drugim skupinama