Gdje smo

Prema Gorjanima vode putevi sa šest strana. Glavni put vodi od Đakova preko Satnice Đakovačke u dužini od 11 km. Kao dodatnu pogodnost navodimo i blizinu gradova Osijeka, Našica, kao i poznatog termalnog lječilišta Bizovac u koje organiziramo posjete prema potrebama naših korisnika.